Warning: [obfuscated](): open(/var/lib/lsphp/session/lsphp56/sess_h52015rofh90irkeeutkuinqn2, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in /home/electro-voice.vn/public_html/core/functions/function_global.php on line 0

Warning: [obfuscated](/home/electro-voice.vn/public_html/template_cache/information_page.4d85bff8815b9f53df64b0be3ae05ae6.s_.php): failed to open stream: Permission denied in /home/electro-voice.vn/public_html/core/HuraStore/Base/RainTPL.php on line 0

Warning: [obfuscated](/home/electro-voice.vn/public_html/template_cache/index.9c1d9b51e03d3bc0d2b1f9b151d30f9d.s_.php): failed to open stream: Permission denied in /home/electro-voice.vn/public_html/core/HuraStore/Base/RainTPL.php on line 0
CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH SẢN PHẨM

Warning: [obfuscated](/home/electro-voice.vn/public_html/template_cache/header.b991dce3d5890b4b38131661bd30b6ce.s_.php): failed to open stream: Permission denied in /home/electro-voice.vn/public_html/core/HuraStore/Base/RainTPL.php on line 0

Hỗ trợ mua hàng

Hồ Chí Minh: 0903.400.600

Hà Nội: 0902.188.722

Trang chủ > Chính sách bảo hành sản phẩm

Chính sách bảo hành sản phẩm

Chính sách bảo hành sản phẩm

1. Điều kiện bảo hành:

  • Sản phẩm còn trong thời gian bảo hành.
  • Tem bảo hành còn nguyên vẹn, rõ rang, không bị rách hay tẩy xóa.
  • Sản phẩm chỉ bảo hành do lỗi kĩ thuật của nhà sản xuất.
  • Đối với sản phẩm cần phiếu bảo hành, thì serial trên sản phẩm trùng với serial trên phiếu bảo hành.
  • Thời gian bảo hành được ghi rõ trên phiếu bảo hành và tem bảo hành.

1.Điều kiện không đượcbảo hành

  • Không phù hợp với các điều kiện bảo hành trên.
  • Sản phẩm bị hao mòn theo thời gian sử dụng.
  • Sản phẩm hư hỏng do tác động của ngoại vật: rơi vỡ, ẩm ướt, thiên tai…
  • Sản phẩm hư hỏng do lỗi con người sử dụng như: sử dụng không đúng kỹ thuật, lắp ráp không theo hướng dẫn
  • Không bảo hành củ loa, côn loa, dầu micro, bóng đèn…

Warning: [obfuscated](/home/electro-voice.vn/public_html/template_cache/icon_fixed_right.b991dce3d5890b4b38131661bd30b6ce.s_.php): failed to open stream: Permission denied in /home/electro-voice.vn/public_html/core/HuraStore/Base/RainTPL.php on line 0

Warning: [obfuscated](/home/electro-voice.vn/public_html/template_cache/footer.b991dce3d5890b4b38131661bd30b6ce.s_.php): failed to open stream: Permission denied in /home/electro-voice.vn/public_html/core/HuraStore/Base/RainTPL.php on line 0

Warning: [obfuscated](/home/electro-voice.vn/public_html/template_cache/pixelcode.b991dce3d5890b4b38131661bd30b6ce.s_.php): failed to open stream: Permission denied in /home/electro-voice.vn/public_html/core/HuraStore/Base/RainTPL.php on line 0